I bardziej nowoczesne szacunki są jeszcze niższe stwierdzając pojemność maksymalnie cztery do pięciu słów.dlaczego przygody tomka sawyera to powiesc Dlatego, jak pracownicy i klienci wprowadzić swoją organizację, posiadające krótką frazę podsumowujący swoją misję jako firma wydaje się, że byłoby bardziej skuteczne niż całej stronie punktach i wielkich słów stwierdzające swój cel.

Jak dowiedzieliśmy się od badania Williama Browna wcześniej, jeżeli pracownicy znają i rozumieją swoje zadania, może to prowadzić do zwiększenia zadowolenia z pracy i przechowywania. W rzeczywistości, National Business Research Institute (NBRI) niedawno został poproszony o przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników dla firmy USA, który dostarcza rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej w celu oceny satysfakcji z pracy i utrzymanie wśród innych zagadnień. NBRI rozmieszczone 13.700 badań i otrzymała 12,600 wypełnionych ankiet uzyskując wskaźnik odpowiedzi 92%.dlaczego przygody tomka sawyera to powiesc Wyniki osiągnęła 99,999% przedział ufności z błędem próbkowania 1% daje zaufanie przedsiębiorców, że wyniki badań były ważne i reprezentatywne dla ogółu pracowników. Wykorzystując dane z testów porównawczych, o mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń analizy (SWOT) została przeprowadzona. Umożliwia to zarządzanie, aby uzyskać natychmiastowe zrozumienie ogólnych wyników badania. Produkty z wynikami analizy porównawczej pomiędzy 75.dlaczego przygody tomka sawyera to powiesc a 100. percentyla są traktowane jako "Mocne". "Szanse dla Poprawy" są przedmioty z wynikami analizy porównawczej pomiędzy 50. i 74. percentyla.dlaczego przygody tomka sawyera to powiesc Przedmioty o wyniki analizy porównawczej pomiędzy 25. i 49. percentyla są "słabe strony", a te elementy między 1 i 24 percentyla są sklasyfikowane jako "zagrożenia". W tym badaniu, średnie w branży jest reprezentowana przez 50 percentyla, ponieważ baza porównawcza jest bardzo duża w tym ponad 250 tysięcy indywidualnych opinii na pytanie ankiety.

Artykuł dzięki: