przygoda jaka to czesc mowy

Oceny etyczne zachowanie podczas Narodowego Etyki Miesiąc

Czy Państwa firma lub organizacja stawiają wysokie wartości na zasadach moralnych? W jaki sposób Państwa firma lub organizacja promowanie etycznego zachowania i wzmocnić swoją kulturę etyczną? Z okazji Narodowego Etyki Awareness Month, osoby, firmy i organizacje muszą podjąć ocenę zestawu wartości, które bez przerwy, kieruje nasze decyzje i zachowania.

przygoda jaka to czesc mowy

Etyka Narodowy Miesiąc Świadomości jest obchodzony corocznie w miesiącu marcu promowanie etyki świadomości i zachowań etycznych. Decyzje, które podejmujemy się krytyczna, gdy skutecznej kultury organizacyjnej zniechęca nieetyczne zachowanie, natomiast przestrzeganie etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności.

Nieetyczne zachowanie może mieć długoterminowe, krótkoterminowe lub trwałe skutki, które mogłyby uszkodzić wszystkich stron bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane. Kluczowych interesariuszy, udziałowców, klientów, dostawców i inwestorów mogą wystąpić szkodliwe skutki jeśli normy etyczne nie są dotrzymywane osobiście lub w kulturach biznesowych. Konieczne jest, aby osoby i organizacje stawiają wysokie wartości na zasadach moralnych i ich zatrudnić.

przygoda jaka to czesc mowy

Musimy upewnić się, że nasze sektory firmowe i prywatne odbywają etycznie odpowiedzialny. Jeżeli dana osoba jest etyczne w życiu prywatnym, bardziej niż prawdopodobne, będą one miały zastosowanie do tego samego rodzaju zasad w pracy. Zaniedbania i skrupułów zachowania są niedopuszczalne i mogą prowadzić do konsekwencji karnych i być kosztowne dla organizacji i osób prywatnych. Firmy powinny zapewnić większą etyki szkolenia, aby pomóc pracownikom i ich interesariuszy wyjaśnienia ram etycznych podczas uprawiania samodyscypliny podczas dokonywania sprawiedliwych decyzji w trudnych sytuacjach.

etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności koreluje z rentownością. To może wpłynąć na lojalność klientów i inwestorów, zaangażowanie pracowników oraz zadowolenie klienta. Ład korporacyjny systematycznie usuwa możliwość dla pracowników, aby nieetyczne decyzje. wizerunek, reputacja i marka korporacyjna danej organizacji nie może zostać naruszona, co w efekcie może prowadzić do nielegalnej wykroczenia, czy jest. Chciwość i egoizm może być przyczyniające się czynniki, które mogą prowadzić do zachowań nieetycznych. Unikając wykroczenia etycznego, przywódcy muszą podejmować decyzje, aby zapobiec wykroczeniom w organizacji. Narodowy Etyka Awareness Month to idealny czas, aby wzmocnić lub umieścić na swoim miejscu plan ładu korporacyjnego, aby sprawdzić, czy wszystkie strony są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, które mogą być kosztowne w końcu.

Artykuł dzięki: