jakie znacie fajne filmy przygodowe fantasy

Mission Oświadczenia - Is Yours Wystarczy tusz na papierze

Znasz misję swojej organizacji? Można go recytować słowo po słowie? Większość z nich ma odpowiedzieć na to pytanie. Ale można również podsumować ogólną ideę tej misji? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, to jaki jest sens posiadania misji?

Oświadczenie zadaniem jest wywołanie zamówić w firmowej poligon. Jest to potwierdzenie, że inicjuje działania, formułuje kierunek i utrzymuje kluczowe podstawowe wartości dla wszystkich w organizacji do naśladowania. To służy jako szablon i określa działania i cel struktury korporacyjnej. Na początku istnienia firmy, kluczowi pracownicy trudu i pracy, aby skupić się na jednym jednoczącej stwierdzeniem, że będą inspirować i kierować wszystkich pracowników na wszystkich poziomach konsekwentnie. Ponieważ jest to trudne do podsumowania ciągu jednego rachunku, to zwykle kończy się kilka sprawozdań z wypunktowania i niekończących przecinkami terenie. Zwyczajowo misja jest zamieszczona w całym budynku oraz podkreślono w nowych kierunków pracowniczych. Dlaczego jest tak ważne, aby mieć misję, jeśli nikt w organizacji może powiedzieć, co to jest i co to znaczy? Ponieważ większość zgadza się, że misja jest "must have" dla wszystkich organizacji, nie każdy pracownik powinien mieć możliwość przynajmniej znać podstawowe istotę misji za ich organizacji? Czy to tylko tusz na papierze lub jest tam więcej do niego?

Coraz oświadczenia misji były postrzegane jako silne narzędzie do zarządzania, które motywuje pracowników i utrzymuje je koncentruje się na potrzeby organizacji. W ostatnim wysiłku badawczego Williama Browna badał postawy pracowników wobec misji w organizacji serwisowej. W szczególności, badanie zbadał, jak postawy pracowników wobec misji dotyczyło satysfakcji pracowników oraz w jakim stopniu te postawy wobec misji stanowiły wyrażone intencje pozostać z organizacją. Artykuł dzięki: